Hälsotester

Om oss

Brittiskt långhår är generellt ansedd att vara en hälsosam kattras, dock finns det vissa sjukdomar som rasen associeras med.

Våra katter hälsotestas innan avel för HCM och PKD. Det är två sjukdomar som associeras till Brittiska kort- och långhår, och många andra kattraser (även huskatter). Genom selektion och urval baserat på hälsotesternas resultat har uppfödare kunnat minskat förekomsterna av dessa sjukdomar inom raserna.

Hypertrofisk kardiomyopati är den vanligaste hjärtsjukdomen hos katt. HCM innebär en förtjockning av hjärtats kammare och förmaket kan förstoras. Sjukdomen innebär att hjärtat fungerar sämre än ett normalt hjärta, i korthet innebär att blodet inte pumpas runt som det ska i kroppen. Det kan i sin tur leda till att katten får blodproppar och behöver avlivas, det finns även fall där katter med mildare HCM kan medicineras och då kan leva ganska långa liv trots sjukdomen. Diagnosen ställs genom ultraljudsundersökningar hos specialistveterinärer.

Polycystisk njursjukdom är en ärftlig sjukdom som leder till att cystor utvecklas på kattens njurar, oftast när katten blivit flera år gammal. PKD leder till att katten utvecklar njursvikt då njurarna blir förstorade och fyllda med cystor som förstör njurens funktion. PKD kan diagnosticeras genom ultraljudsundersökning hos specialistveterinär eller genom DNA-test (varav det senare är att föredra då det ger svar direkt ifall katten bär anlag för sjukdomen). Om katten inte bär anlaget för sjukdomen kan den heller inte utveckla PKD.

Genom medveten avel på friska föräldrakatter minskar man risken avsevärt för att kattungar man föder upp blir sjuka. Som uppfödare gör vi vårt bästa för att det ska födas friska och hälsosamma kattungar, dock vi kan inte lämna några garantier om hur varje enskild kattunge utvecklas. Sjukdomar kan ingen gardera sig mot, men vi gör det bästa vi kan som uppfödare.

Om en katt från oss blir sjuk är vi väldigt tacksamma ifall ni kontaktar oss och berättar detta.